Място на провеждане: Изложението “Travel Expo 2019” ще се проведе на 29.11.2019 и 30.11.2019 г. във фоайетата Национален Дворец на Културата, София, България.
Организатор: Организатор на изложението е Туристическа Академия ООД, info@travel-expo.bg, +3592 405 15 07.
Вид участие: Изложбен щанд с размери 3 х 2 метра или 6 м2 (квадратни метра) спрямо схемата и разпределението на изложбените щандове (ПРИЛОЖЕНИЕ №1).
Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка:
Туристическа Академия ООД
Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG73UNCR70001522868686 BIC: UNCRBGSF.
Основание за плащане: <номер на заявката за участие>
Участието в изложението се счита за потвърдено единствено в случаите, в които ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил дължимата сума към ОРГАНИЗАТОРА в посочените срокове. В случай, че сумата не е заплатена в необходимия срок този договор се прекратява автоматично, а ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава автоматично известие по имейл, който е посочен за контакт.

Право на участие имат български и чуждестранни юридически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на изложението и с предоставена минимум една ексклузивна оферта за посетителите съгласно Приложение № 2. Необходимо е офертата да бъде изпратена към ОРГАНИЗАТОРА на събитието за преглед и одобрение най-късно до 10.11.2019 г. по електронен път на следните имейл адреси: info@travel-expo.bg или expo@travel-academy.org. Организаторът си запазва правото да не приеме ексклузивната оферта на ИЗЛОЖИТЕЛЯ и да откаже право на участие. С подписването на настоящия договор ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави ексклузивна оферта (виж Приложение №2) за посетителите и да я рекламира и предлага активно по време на събитието.

По смисъла на този договор за ексклузивна оферта се счита такава, която отговаря на следните условия:
Офертата е валидна единствено и само за посетители на изложението в периода от 29.11 – 10:00 ч. до 30.11.2019 – 20:30 ч., като ИЗЛОЖИТЕЛЯ има право сам да определи как ще представи детайлите и параметрите на офертата към посетителите.
Офертата не е била предлагана минимум 6 месеца преди изложението и няма да бъде предлагана минимум 6 месеца след изложението.
Офертата трябва да изготвена и предлагана спрямо на изискванията на Закона за защита на потребителите и всички нормативни актове, които засягат сферата на дейност на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

Отказ от страна на ИЗЛОЖИТЕЛЯ:
При платен щанд в периода от 10.12.19 до 31.01.20 и последващ отказ до 31.01.2020 г. се дължи неустойка в пълен размер на сумата посочена в точка 4.
При платен щанд в периода от 01.02 – 30.07.20 и последващ отказ до 30.07.2020 г. не се дължи неустойка.
При платен щанд в периода от 01.08 – 31.10.20 и последващ отказ след 01.08.2020 г. се дължи неустойка в пълен размер на сумата посочена в точка 4.

Права и задължения на ИЗЛОЖИТЕЛ
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствие на свои служители или представители през работното време на изложението.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да рекламира и предлага ексклузивната/ите оферти, с която/които се е включил в изложението, на посетителите както по време на изложението, така и предварително в своите комуникационни канали.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да раздава рекламни материали извън зоната на своя щанд по време на изложението.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да избере модел и начин за предоставяне на ексклузивната оферта и отстъпка на посетителите и потенциалните си клиенти.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва и препродава заявената от него площ, която е предмет на този договор, на други юридически или физически лица.
Изложителят има право да сключва договори и да организира продажба на услуги с посетителите на изложението, съобразно българското законодателство.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва работното време на събитието, посочено в т. 10.

Права и задължения на ИЗЛОЖИТЕЛ
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствие на свои служители или представители през работното време на изложението.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да рекламира и предлага ексклузивната/ите оферти, с която/които се е включил в изложението, на посетителите както по време на изложението, така и предварително в своите комуникационни канали.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да раздава рекламни материали извън зоната на своя щанд по време на изложението.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да избере модел и начин за предоставяне на ексклузивната оферта и отстъпка на посетителите и потенциалните си клиенти.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва и препродава заявената от него площ, която е предмет на този договор, на други юридически или физически лица.
Изложителят има право да сключва договори и да организира продажба на услуги с посетителите на изложението, съобразно българското законодателство.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва работното време на събитието, посочено в т. 10.